JEDNOGLASNO USVOJEN PREDLOG ZA PROMENU STATUTA GO LAZAREVAC

06.09.2019.     Aktuelno

Predlog za promenu statuta GO Lazarevac jednoglasno je usvojen na današnjoj 25. sednici GO Lazarevac koja je sazvana na predlog Veća GO Lazarevac. . Odbornici su uz ovu, dali saglasnost na Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije za 2018.  te na Predlog Godišnjeg plana rada  Štaba za vanredne sutuacije za 2019. Na današnjoj sednici usvojen je izveštaj o radu Centra za kulturu sa Izveštajem o finansijskom poslovanju za 2018.  Godinu. Sednici su uz odbornike prisustvolai predsednik GO Lazarevac Bojan Sinđelić, njegov zamenik Miloje Živanović, članovi veća GO, odbornici u Skupštini Grada Beograda, narodni poslanici, načelnik i zamenik načelnika uprave GO Lazarevac kao i opštinski javni pravobranilac.

Nakon što je prebrojavanjem utvrđen kvorum prešlo se na prvu tačku Dnevnog reda. Nebojša Maksimović sekretar Skupštine podsetio je da je Grad Beograd 25. Jula doneo odluku o promeni Statuta ostavivši 60 dana lokalnim samoupravama da svoj Statut usklade sa Statutom Grada Beograda –„Nakon usvajanja Predloga izmene Statura odredićemo Komisiju za izradu nacrta akta o promeni Statuta. Na sledećejoj sednici će  po predlogu Veća biti  razmatrana konačna verzija Statuta opštine Lazarevac“.

Kako bi se usklađivanje statuta GO Lazarevac sa odredbama Odluke o promeni Statuta Grada Beograda izvršilo u roku, blagovremeno se otpočelo sa postupkom promene Statuta GO Lazarevac – čulo se na današnjoj sednici Skupštine

Na današnjoj sednici je rečeno da Komisija za izradu nacrta akta o promeni statutaima rok od 10 dana od dana formiranja da dostavi veću opštine Lazarevac Nacrt odluke o promeni Statuta.

Presdedavajući skupštinom, Tomislav Rikanović, kazao je da će odbornici na sledećoj sednici skupštine, razmatrati konačnu verziju Statuta

Goran Žarković ispred  odborničke grupe „Lazarevac – Naša kuća“, na početku sednice, objasnio da zbog nepostojanja direktnog prenosa Skupštine, ova grupa neće učestvovati u njenom radu do ispunjenja njihovih zahteva.

Gordana Drobnjak ispred Štaba za vanredne situacije GO Lazarevac Gordana Drobnjak rekla je da je shodno novom zakonu o smanjenju rizika i upravljanju vanrednim situacijama koji je Vlada Srbije donela 9. Novembra prošle godine, došlo do usklađivanja njihovog plana rada sa novodenetim Zakonom I ova tačka je prošla skupštinsku proceduru i usvojena je većinom glasova. Većinom glasova usvojen je Izveštaj o radu Centra za kulturu za 2018 godinu koji je predstavila Stela Stanišić direktorka ove kulturne ustanove.

2020 © Radio Kiss FM
Web dizajn Darko Mitrović