Lazarevac prigradska opština Gradu Beogradu izglasali danas odbornici lazarevačke Skupštine!

01.10.2019.     Aktuelno

Usvajanjem odluke o promeni Statuta GO Lazarevac, Statut je usklađen sa Statutom Grada Beograda a po kojem je Lazarevac svrtsan u jednu od sedam prigradskih opština!

To je bila prva od tri tačke Dnevnog reda koju su jednoglasno usvojili odbornici lazarevačke Skupštine na 26. Sednici.

Nakon izjašnjavanja odbornika, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević osvrnuo se na odluku koja će od prvog novembra biti u funkciji objasnivši benefite koje će imati Lazarevac kao prigradska opstina – ’’Mislim da smo krenuli  u dobrom pravcu po pitanju Statuta. Ova današnja odluka znači da Statut zvanično stupa na snagu  1. novembra. Kao prigradska opština mi dobijamo otuđenje javnog građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje u industrijskoj zoni. Takođe, sada će objekti do 3000 metara kvadratnih biti ozakonjeni, a za objekte do 5000 metara  kvadratnih će biti izdavane dozvole. Novac od tih naknada će se slivati u budzet opštine Lazarevac što će značajno poboljšati naš budzet, a taj novac će biti ulagan u infrastrukturne radove.’’

Kao krucijalnu stvar za razvoj Lazarevca, državni sekretar Stević je naveo plansku dokumentaciju koja je jedan od glavnih planskih osnova za dalje širenje jedne jedinice lokalne samouprave, u ovom slučaju opštine Lazarevac.-“Planska dokumentacija koja znači izradu detaljne regulacije I nju predviđa Skupština opštine a ne Grad Beograd kao što je bio slučaj u prethodnim godinama što znači da će Skupština donositi odluke gde će se i šta raditi. Takođe, imaćemo i plansku komisiju. U planskoj komisiji sa predstavnikom od ukupno jedne trećine ispred Grada Breogarada a ostatak komisije će činiti zaposleni lazarevačke opštinske uprave “.

Novine su vezane i za javna preduzeća. Naime, za sve promene vezane za ta preduzeća moraće da se traži saglasnost grada Beograda, a ujedno sva javna preduzeća će biti u obavezi da na svaka tri meseca gradu podnose izveštaje o radu.

Vraćanje dela nadležnosti vlasti opštini Lazarevac znači više investicija, ali i brže i efikasnije sprovođenje određenih projekata.

Odbornici su na današnjoj Sednici usvojili Izveštaj o izvršenju budžeta GO Lazarevac od 01. januara do 30. juna tekuće godine što je bila 2. tačka dnevnog reda.

Izvestilac, načelnik odeljenja za finansije uprave GO  Lazarevac, Dušan Marković je kazao da je ukupan prihod u prvih šest meseci tekuće godine  50,57%, odnosno 607 968 410 dinara u odnosu na planiranih 1 202 197 452 dinara. „Ostvareni su i dodatni prihodi od 37. 331. 617 dinara od čega je 16 miliona kapitalnog transfera od Republike u korist opština i 15 miliona tekući dobrovoljni transfer od fizičkih i pravnih lica, u ovom slučaju od GO  Barajevo na osnovu sporazuma za učešće u izgradnji reciklažnog centra“.

Kada su u pitanju rashodi, Marković je kazao „U odnosu na ukupan budzet, oni iznose 39,83% od čega su rashodo od tekućih prihoda 40,14% ili 472 673 507 dinara. Programi saveta veća su izvršavani prema određenoj dinamici, pa cak i oni koji nisu bili u kalendaru izvršenja. Zaključak je da je ostvaren suficit od 97 963 290 dinara i ove godine nema većih problema u ostvarenju tekućih prihoda“.

Odbornisci su jednoglasno usvojili Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem „Prvog prigradskog pozorišta“ u Lazarevcu

2020 © Radio Kiss FM
Web dizajn Darko Mitrović