‚‚NOĆ BOGOVA‚‚ U LAZAREVCU

03.10.2019.     Aktuelno

Predstava „Noć bogova“ najizvođenijeg hrvatskog pozorišnog pisca Mire Gavrana, u kojoj igraju Dejan Lutkić, Vojin Ćetković i Nebojša Ilić, odigrana  je i na daskama lazarevackog centra za kulturu.

Radnja predstave se dešava jedne večeri na desetogodišnjicu prijateljstva kada se kralj Luj XIV (Ćetković), dvorska luda (Lutkić) i pisac Molijer (Ilić) zajedno opijaju evocirajući uspomene na prohujala vremena. Usred veselja, kralj otkriva da je saznao da njih dvojica igraju farsu o njemu u kojoj ga ismejavaju, pa prisiljava svoje prijatelje da tu farsu odigraju samo za njega.

O samoj poruci koju nosi ovaj komad, Vojin Ćetković je rekao:

‘’Ovo je pisac preokarakterisao kao jednu političku farsu , međutim, ove je dobro skrojen komad, jer  u njemu imamo zastupljrnr mnoge žanrove. U suštini ovo je priča o vladavini Josipa Broza Tita i tako je i pisana 1981. godine, ali je pisac tada morao da svojim likovima da neka istorijska imena i to j e i današnja i svevremena tema, odnos vlasti i nekoga ko se bavi umetnošću.’’

Uvek, skoro po pravilu, najveći utisak kada su ove teme u pitanju, ostavlja dvorska luda, pa se tako Dejan Lutkić osvrnuo na svoju ulogu u komadu:

‘’Svaki vladar ima svoju, uslovno rečeno dvorsku ludu koja u pojedinim momentima vuče konce i donosi odluke na jedan  mudriji ili promišljeniji  način od vladara. Uvek je bilo tako, od kad je sveta, veka i vladara bolo je dvorskih luda. Tako je danas, tako će biti i uvek.’’

Komentari i kritike su pozitivne, a ovo je bilo 102, izvođenje predstave.

2020 © Radio Kiss FM
Web dizajn Darko Mitrović