SVAKOG PRVOG VIKENDA U MESECU BESPLATNO IZNOŠENJE KABASTOG OTPADA PODSEĆAJU U JPKP LAZAREVAC

06.09.2019.     Aktuelno

Smeće po gradu je ono na šta se naši sugrađani često žale, ali urok toga smo upravo mi, zbog čega se brže stvaraju deponije. Zbog toga JPKP “Lazarevac” apeluje na Lazarevčane da kućno smeće odlaže isključivo u kontejnere i na taj način pomognu u održavanju javne higijene u Lazarevcu i okolini. Veliki problem predstavljaju divlje deponije kojih maltene ima svuda kao i građevinski šut .

VEĆ GODINAMA, SVAKOG PRVOG VIKENDA U MESECU, JPKP “Lazarevac” BESPLATNO ODVOZI KABASTO SMEĆE, STARI NAMEŠTAJ; APARATE ZA DOMAĆINSTVO I SLIČNO:

Kabaste stvari se mogu ostaviti pored kontejnera ili dvorišta, odakle će ih ekipe JPKP “Lazarevac” odneti.

Sugrađani koji imaju kabasti otbad treba da pozovu “Kontakt centar” JPKP 0d 7 do 19h na broj 011/81-29-830 kako bi ga radnici odneli prvog vikenda u mesecu.
ODNOŠENJE KABASTOG OTPADA JE BESPLATNO.

Pravnis ubjekti I preduzetnici odnošenje kabastog smeća mogu koristiti kada god je to potrebno I po izuzetno povoljnim cenama JPKP “Lazarevac”.

(p.s u kabasti otpad ne spada šut I drugi građevinski otpad koji se odvozi na zahtev trećeg lica, a naplaćuje prema usvojenom cenovniku JPKP “Lazarevac”).

SAOPŠTENJE JPKP

2020 © Radio Kiss FM
Web dizajn Darko Mitrović